Bovenschen Installatietechnisch Advies & Management is een jong, klein, onafhankelijk bureau op het gebied van technische gebouwinstallaties. 

Het bureau is met name gericht op de advisering bij alle aspecten van installatietechniek voor alle gebruiksdisciplines in utiliteit- en woningbouw en adviseert  bedrijven, overheden en ontwikkelaars. Daarbij kan geput worden uit ervaring in veelsoortige en ook complexe projecten. 

Als groot  voordeel van dit kleine bureau kan gesteld worden dat er gedurende het project één adviseur voor alle disciplines is; hetgeen tot uiting komt in één aanspreekpunt voor opdrachtgever, gebruiker en architect,  in een maximale interactie tussen ontwerp- en uitvoeringsfase en in korte communicatielijnen. 

Volg ons op:

Bovenschen Installatietechnisch Advies & Management

Postbus 250, 3140 AG Maassluis

010 786 05 33

KvK Rotterdam 244.19.887

info@boviam.nl